400-075-8880
Eng
中文
首页 产品中心
特性
技术参数
图像
下载
知识库

Mosaic V2.1 计算成像软件

 
高效图像采集-编辑-测量-报告输出
 
从用户操作体验出发,提供完整的图像采集-编辑-测量-报告输出一系列工作流,优化操作流程,大大节省您的操作时间, 提高您的工作效率 !
 
 
 
 
 
 
核心功能一  "实时"图像拼接
 
移动载物台的数秒时间内就可以同时生成拼接大图,轻快、顺畅、省心!
 
 
 
 
 
 
核心功能二 "实时"景深融合
 
转动对焦环拍摄不同景深点的同时即可生成清晰的大景深图像,快速、准确、高效! 
 
 
 
 
 
 
 
跨平台解决方案,支持Windows/Mac操作系统
 
QQ客服
在线咨询